Skol- och kontorsmaterial från fotohandlaren



dryckesflaskorVissa företag på den växande fotopresentmarknaden använder massanpassningsstrategier med hjälp av ny teknik och innovativa strukturer för att individualisera massprodukter som kalendrar eller anteckningsböcker genom att låta konsumenten trycka bilder, logotyper eller texter på de här massvarorna.

En onlinefototjänst trycker kundens egna logotyper och bilder på en serie kontors- och skolartiklar som kalendrar, anteckningsblock, spiralblock, anteckningsböcker, ryggsäckar, dryckesflaskor, etc.